Monument

STICHTING TOT BEHEER VAN WERK IV

Eigenaar van het Fort Werk IV  is de gemeente Bussum. Fort Werk IV wordt beheerd door de STICHTING TOT BEHEER VAN WERK IV. Deze stichting is aangewezen tot Algemeen Nut Beogende Instelling ( verkort een z.g. ANBI status). Dit houdt in dat giften, legaten e.d. fiscaal aftrekbaar zijn. Fort Werk IV te Bussum betreft Rijksmonument 11459.

De Stichting heeft de restauratie laten uitvoeren en ontwikkelt plannen voor culturele en creatieve functies. Belangrijkste drager van die functie is FIER die gedurende het hele jaar creatieve en culinaire activiteiten ontplooit.

De leden (allen vrijwilligers van het Bestuur van de Stichting zijn:

Johan Cnossen (voorzitter), Sytze van der Veen (secretaris), Willem Edens (penningmeester), Hanneke Jager en Ronald Hof. Fortwachter op het Fort is Nanny Blank. Beheerder van FIER is Hella van Zijtveld.

In 1998 heeft de  eigenaar van Werk IV, de gemeente Bussum, het werk in erfpacht gegeven aan de Stichting tot Beheer van Werk IV. De stichting stelt zich als doel Werk IV ( Fort Werk IV in de volksmond) te behouden als cultureel erfgoed. In 2006 heeft Werk IV in het van toepassing zijnde bestemmingsplan van de gemeente Bussum de bestemming van educatief, cultureel en recreatief object gekregen.